SPONSORS I COL·LABORADORS

L’activitat del Projecte Santi no seria possible sense la col·laboració d’empreses i entitats que donen el seu suport. Un especial agraïment a totes elles:logo